ทหารจัดระเบียบห้ามเด็ดขาดเก็บค่าจอดรถงานกาชาดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 63 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (อาคารเก่า) ที่บริเวณชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พ.อ. รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย พ.อ.วัชรพงศ์ แก้งแจ้ง รองผบ.มทบ.39 ได้ร่วมแถลงข่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ตลอดทั้งสอบถามเกี่ยวปัญหาในห้วงเวลาที่ผ่านมา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหา  การจัดพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก เนื่องจากทุกๆปีที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง ได้มีการจับจองพื้นที่ถนนทางสาธารณะ เพื่อเก็บค่าจอดรถยนต์และรถจักรยนต์  ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้มาเที่ยวงานเป็นอย่างมาก  ทำให้ประชาชนร้องเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในปีนี้ ทางหน่วยงานทหารกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการสั่งห้ามเก็บค่าจอดรถทุกชนิด ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและรอบงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก เนื่องจากเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้มาเที่ยวงาน ตลอดทั้งมีการนำพื้นผิวจราจร  และพื้นที่สาธารณะมาหาผลประโยชน์  ทำให้ในปีนี้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง

 

แสดงความคิดเห็น