ผาผึ้งร้อยรัง อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก

วันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามที่มีความหลากหลายของธรรมชาติ ถึงแม้ว่าในช่วงนี้น้ำตกชาติตระการ ประสบภาวะภัยแล้ง ปริมาณที่ไหลลงมายังน้ำตกเบื้องล่างมีจำนวนน้อยก็ตาม แต่ยังคงที่สิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ ที่บริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 “มะลิวัลย์” นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้อีก นั่นก็คือ ผาผึ้งร้อยรัง หน้าผาขนาดใหญ่ที่มีผึ้งหลวงมาทำรังเต็มหน้าผา ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคม นักท่องเที่ยวสามารถไปชมแบบใกล้ๆ ไม่มีอันตรายแต่อย่างใด

สำหรับผาผึ้งร้อยรัง เป็นอันซีนของน้ำตกชาติตระการ  เมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมผึ้งหลวง จำนวนมากก็จะมาเกาะทำรังอยู่รวมกัน ซึ่งถือว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป และถ้าหากต้องไปเที่ยวชมผึ้งหลวงที่บริเวณผาร้อยผึ้ง ที่บริเวณน้ำตกชาติตระการ ก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้เป็นประจำทุกวัน

///////////

แสดงความคิดเห็น