ไอเดียเจ๋ง!  นศ.สารพัดช่าง พิษณุโลก ติดตั้งเครื่องประดิษฐ์ฉีดพ่น PM2.5 ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ รัศมีสูง 8 เมตร

วันที่ 20 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลก มีเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ วันและยังส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ มีค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นๆเรื่อย จนทำให้หลายคนหาวิธีการกำจัดและหาวิธีลดปัญหาค่าฝุ่นที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ม.9 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้นปีที่3 สาขาวิชาช่างยนต์ ได้นำเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5  มาติดตั้งไว้ที่ภายในวิทยาสารพัดช่าง เพื่อลดค่า PM2.5 โดยกลุ่มนักศึกษาประกอบไปด้วย น.ส.กนิษย์ฐา  พิมพ์บุญยัง นายกิตวิทย์  สิงหเดช และ นายนรวีย์ ครุฑอ่อง

ด้าน น.ส.กนิษย์ฐา  พิมพ์บุญยัง เจ้าของผลงาน เปิดเผยว่า ตนเห็นว่าค่า PM 2.5 ในปัจจุบันมีค่าเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ จึงทำให้ตนต้องคิดค้นผลิตเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5  ขึ้นมา เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศที่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ตนและเพื่อนจึงทำการจับกลุ่มกันคิดค้น ศึกษาและนำความรู้ที่เรียนมามาทำการประกอบคิดค้นหาวิธีผลิตเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5  ขึ้น โดยเครื่องกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 นี้ สามารถใช้งานได้ถึง 2 ระบบการทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5  นี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ เนื่องจากทำมาจากรถเข็น มีระบบการปิดเปิดด้วยสวิตซ์ การเปิดเครื่องเริ่มจากการเปิดสวิตซ์น้ำ เปิดสวิตซ์มอเตอร์ส่ายชุดพ่นหมอก เปิดสวิตซ์พัดลมเป่าอากาศ ปรับแสงโซล่าเซลล์ให้รับกับแสงอาทิตย์ และปรับหัวพ่นละอองน้ำให้เป็นฝอยละออง โดยระบบถังน้ำสามารถบรรจุได้ถึง 100 ลิตร และสามารถพ่นได้ 1 ชั่วโมงต่อ 1ลิตร  นอกจากนี้เครื่องพ่นฝุ่นละออง PM 2.5 ยังสามารถหมุนส่ายไปมาได้ถึง 90 องศา พ่นได้ไกลสูงถึง 8 เมตรจากระดับพื้น

ด้านนายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก กล่าวว่า ทางวิทยาลัยฯได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดค้นประดิษฐ์ต่างๆจำนวนมาก โดยล่าสุดผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดพิษณุโลก ในผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5  ซึ่งในอนาคตทางวิทยาลัยฯจะส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาและจัดเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มเป็น 4 เครื่อง เพื่อนำไปใช้รอบๆวิทยาลัยและสถานที่ที่มีฝุ่นจิ๋ว PM2.5 มากต่อไปในอนาคต

///////////

 

แสดงความคิดเห็น