เที่ยวงานวัดใหญ่ปี 2563 กราบพระพุทธชินราช ขึ้นพระปรางค์สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

31 มกราคม 2563 ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันนี้ประชาชนจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดจำนวนมาก ได้เดินทางมาเที่ยวงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2563  หรือ งานวัดใหญ่ ที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกคุ้นเคย บรรยากาศงานวัดใหญ่ปีนี้ยังคงเอกลักษณ์ของงานวัดใหญ่คล้ายทุกปีที่ผ่านมา ที่จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายแทบทุกชนิดจนเต็มพื้นที่วัดไปหมด

ส่วนที่วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้นหนาแน่นด้วยประชาชน ที่มากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระเหลือ พระชินสีห์ พระศรีศาสดา

ที่พระปรางค์ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้น สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทางวัดกำหนดเปิดให้ประชาชนได้ขึ้นไปสักการะเพียงในช่วงงานวัดใหญ่ โดยจะเริ่มเปิดให้ขึ้นพระปรางค์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุได้ในวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้น จะเปิดให้ขึ้นอีกครั้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พิษณุโลกฮอตนิวส์ เราก็มาเดินเที่ยวกราบพระพุทธชินราช และขึ้นบนพระปรางค์แทบทุกปีเช่นกัน บรรยากาศงานวัดใหญ่ปี 2563 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ขึ้นบันไดที่ค่อนข้างชันไปบนพระปรางค์ ขณะที่หลายคนก็ขอกราบบูชาอยู่บริเวณด้านล่างเท่านั้น

พระปรางค์วัดใหญ่แต่เดิมนั้นน่าจะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์ ต่อมาในสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สมัยอยุธยาตอนต้น พิษณุโลกได้เป็นเมืองหลวงถึง 25 ปี    จึงทำนุบำรุงพุทธศาสนานำเอาศิลปะแบบอยุธยาเข้ามาสร้างให้ มีเอกลักษณ์เพื่อเป็นขอบเขตอาณาจักร สัญลักษณ์ เจดีย์จึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นพระปรางค์ตามยุคสมัย  เป็นพระปรางค์ทรงคล้ายฝักข้าวโพด มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโดยการบูรณะตามยุคสมัยกาลเวลา เช่น การนำเอากระเบื้องโมเสทที่ฉาบด้วยทองไปปิดทำให้เกิดความสวยงาม เรียก“นพเก้า” ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่เปลี่ยนกระเบื้องโมเสค”นพเก้า”

ครั้งในข่วงสมัยรัชกาลที่ 7  ได้กำหนดให้มีงานประจำปีๆกำหนด ขึ้น 6 ค่ำ เดือน3 จึงเกิดเป็นงานสมโภชประจำปีๆละครั้ง นับแต่เริ่มจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชเป็นงานประจำปีครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477 ที่สำคัญได้ให้โอกาสประชาชนที่ศรัทธาได้เข้าใกล้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  กราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุไว้ในสถูป ใจกลางพระปรางค์วัดใหญ่

งานวัดใหญ่ปีนี้ บริเวณด้านหน้ากำลังมีการปรับภูมิทัศน์ ทำถนนใหม่ นักท่องเที่ยวหรือประชาชนอาจจะไม่สะดวกสบายไปบ้าง ขณะที่การจอดรถนั้น ทั้งรถยนต์ รถนำเที่ยว สะดวกที่สุดคือ จอดฝั่งตรงข้ามกับวัดใหญ่ แล้วเดินข้ามสะพานนเรศวรเข้ามาเที่ยวได้

…………………………………………………………………………………………………

 

 

แสดงความคิดเห็น