นายกอบจ.พิษณุโลกลงพื้นที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นหมู่ที่ 6 บ้านเขาน้ำสุด ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวน 6 บ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 4, 5, 6 ตำบลทับยายเชียง ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลวันนี้เป็นบ่อที่ 6 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนทั้งหมู่บ้าน รวม 145 หลังคาเรือน โดยมี นายวิโรจน์ แจงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง พร้อมด้วย นายนภนุวัฒน์ แจงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเขาน้ำสุด และชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่มาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งตลอดปีนี้

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 นี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ประกอบด้วย อำเภอวังทอง 4 โครงการ ในพื้นที่ตำบลหนองพระ, ตำบลวังนกแอ่น และอำเภอพรหมพิราม จำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่หมู่ 2, 4, 5, 6 ตำบลทับยายเชียง  หากพื้นที่ใดที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสามารถร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลได้โดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 055-987718-20 ต่อ 316 หรือ 317.

—————————————————–

 

แสดงความคิดเห็น