“ธเนส อนุดิษฐ” ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกคนใหม่

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมร้านอาหารเล็กข้าวต้ม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 วาระเลือกตั้งประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกคนใหม่ ผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ มีมติแต่งตั้ง นายธเนส อนุดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวทีวีช่อง 3 ประจำจังหวัดพิษณุโลก นั่งแท่นประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก(คนใหม่) แทน นายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชน (คนเก่า) ที่หมดวาระลง ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก นายธเนส อนุดิษฐ ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จะดำรงตำแหน่งในวาระ 2 ปี หลังจากนี้ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ

โดยเฉพาะงานวันนักข่าวปีนี้ ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 5 มีนาคม 2563 กำหนดการภาคเช้า 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงเพลพระ อุทิศส่วนกุศลให้สื่อมวลชน สมาชิกชมรมฯ ผู้ล่วงลับ ณ ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อ.เมืองพิษณุโลก จากนั้น ในช่วงเวลา 18.30 น. มีงานสังสรรค์วันนักข่าวพิษณุโลกปี 2563 โดยชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ที่โรงแรมโมลาจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้ชื่องาน “นักข่าว อินฟินิตี้”

ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ก่อตั้งจากสื่อมวลชนอาวุโสในจังหวัดพิษณุโลกหลายท่าน เมื่อปี 2535 วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง และเพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรม มีสมาชิก ประกอบด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรม และสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ปัจจุบัน มีสมาชิกประกอบด้วยสื่อมวลชนทั้งสังกัดส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ

มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกแล้วรวม 9 ราย ประกอบด้วย 1.อาจารย์ธนู พิณพาทย์ 2.นายวรเดช สุวรรณกิจ 3.นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย 4.นายสมเกียรติ ตรีสุวรรณ 5.นายสุพิน ปานวัง 6.นายสนาม คงเนตร 7.นายมงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี 8.นายยุทธ์ ไกรโชค หน.ศูนย์ข่าวไทยรัฐ จ.พิษณุโลก และ 9.นายธเนส อนุดิษฐ 2563 เป็นต้นไป

ระหว่างปี พ.ศ.2561 – 2562 นายสนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมอีกวาระหนึ่ง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานชมรมกันใหม่ในวันนี้

แสดงความคิดเห็น