ยกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ หน่วยฝึก Cobra Gold 2020 สร้างให้โรงเรียนวัดดงข่อย

จ พิษณุโลก กำลังพลจากกองทัพอากาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA )ในการฝึก Cobra Gold 2020 ณ โรงเรียนวัดดงข่อย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมี นาย เจษฎา แสงจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงข่อย เป็นประธาน
โดย กองทัพอากาศ กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ร่วมดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ขนาด 7.8 ×20.32 เมตร ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. – 5 มี.ค.63 เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนชาวบ้านตำบลวังพิกุลและใกล้เคียงที่มาร่วมงานยกเสาเอกให้กับโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น