รณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

เวลา 10.00 น. วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 63) นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง สาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร ลดการเกิดภาวะโลกร้อน และเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน พร้อมทั้งสาธิตการตรวจค่าดิน สนับสนุนสารเร่ง พด. 2 น้ำหมักชีวภาพ พด. 2 หว่านพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ณ แปลงสาธิตบ้านมะขามสูง หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

//////////

แสดงความคิดเห็น