ผวจ.พิษณุโลกสั่งการทุกหน่วยงานงด-เลื่อนเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานราชการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลพุทธชินราช ฯลฯ ติดตามตรวจสอบข้อมูลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยของพิษณุโลกที่เดินทางไปประเทศเสี่ยงและเดินทางกลับมาแล้ว จำนวน 28 คน และให้ทุกส่วนราชการรายงานชื่อข้าราชการที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงทุกคน อีกทั้งขอความร่วมมือให้หยุดงาน ไม่คลุกคลีกับบุคคลใกล้ชิดและพักอยู่แต่ในสถานที่พัก เป็นเวลา 14วัน เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อฯ ตามข้อแนะนำของคณะแพทย์ ทั้งนี้ ให้ส่งรายชื่อผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้นายแพทย์สาธารณสุขทราบเพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ จ.พิษณุโลก จะออกหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการทุกแห่ง ขอความร่วมมือข้าราชการของจังหวัด พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ รวยถึงประชาชน งด/เลื่อนการเดินทางไปกลุ่มประเทศเสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะยุติ แจ้งไปยังสถานประกอบการทุกแห่ง ตลอดจน สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานที่กวดวิชาทุกแห่งด้วย เพื่อเข้มงวดในการปฏิบัติทั้งเรื่องของการรักษาสุขลักษณะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ บริการเจล แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ตลอดจนสวมใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อ และ ปล่อยเชื้อ กรณีไม่สบายเล็กน้อย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบแรงงาน เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ โดยร่วมกับพาณิชย์จังหวัดแจ้งห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งทุกแห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายจำหน่ายหน้ากากอนามัย สินค้าที่เกี่ยวข้องในราคาปกติ

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก กำหนดให้ทุกส่วนราชการร่วมกันจัดกิจกรรม Big Clennig Day ทั่วทั้งเมือง ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญ ได้แก่ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานประกอบการ ทั้งในตัวจังหวัดและตามอำเภอต่างๆ ทุกแห่ง ให้จัดทำแผนปฏิบัติทำความสะอาดห้องน้ำ ที่พักผู้โดยสาร รถขนส่งผู้โดยสาร จุดที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากมักมารวมตัวกัน
สำหรับ ประชาชนในขณะนี้ จ.พิษณุโลก มีข้อมูลข่าวสารที่มีความคลาดเคลื่อนสร้างความตระหนก และเข้าใจผิด จึงขอความร่วมมือให้มีสติในการรับข้อมูลข่าวสาร พิจารณาก่อนส่งข้อมูลต่อ รวมทั้งปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะทั้งในภาวะปกติ และสวมใส่หน้ากากป้องกันกรณีป่วยเป็นหวัดหรือสงสัย/และการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น