จ.พิษณุโลกเตรียมสองค่ายทหารรองรับผู้เดินทางกลับจากเกาหลี

วันนี้ 9 มีนาคม  2563  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องและชี้แจงตอบข้อสงสัยแก่กลุ่มประชาภิวัฒน์และสภาพลเมือง  นำโดยนายทวี  ทองถัน  ประธานกลุ่มประชาภิวัฒน์ และนางแน่งน้อย  อัศวกิตติกร รองประธานสภาพลเมือง ในโอกาสนำหนังสือมามอบให้แก่ทางจังหวัดพิษณุโลก   กรณีเป็นห่วงแรงงานผิดกฎหมายชาวจังหวัดพิษณุโลกและผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะประเทศเกาหลีและจีน  โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีการกักตัวและได้มีการดำเนินชีวิตในสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกต่างตระหนกเกรงจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จึงขอรับทราบแนวทางการรับมือดังกล่าวอย่างไรบ้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกว่ามีแรงงานผิดฎหมายที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจำนวน  3 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.63 และได้ดำเนินการตรวจคัดกรองไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมขอความร่วมมือกักบริเวณตนเองเฝ้าระวัง 14 วัน ส่วนอีก 1 ราย ยังถูกกักตัวอยู่ที่ กทม. ในส่วนของมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่รองรับพักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก รองรับจำนวน 100 คนและค่ายสฤษดิ์เสนา กรมรบพิเศษที่ 4  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รองรับจำนวน 50 คน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแส ตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว  หากประชาชนจะแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อได้ที่ สายด่วน 1422  สอบถามเกี่ยวกับการจำหน่ายหน้ากากอนามัย สายด่วน 1569 และ 1135 รวมทั้ง 191 ด้วย  นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้  10 มีนาคม  2563  จังหวัดพิษณุโลก จะมีการจะจัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19” ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอ โดยจะมี อปท.จากทั้ง 103 แห่ง รวม 1,215 คน ร่วมกิจกรรม  และฝากให้ประชาชนได้ร่วมกันตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น  หากไปในที่มีคนเป็นจำนวนมากให้สวมหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากผ้า กรณีไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัด และล้างมือบ่อยๆ  รวมทั้งเน้นย้ำให้กินร้อน  ช้อนกลางและล้างมือ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น