ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด 19 สถานบันเทิงจ.พิษณุโลก

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบันเทิงในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสำรวจมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ของสถานบันเทิง ในพื้นที่พิษณุโลก พร้อมเตรียมเข้าประชุมพร้อมเพียงกันในวันพรุ่งนี้ เพื่อประชุมหารือมาตรการ อีกครั้งหนึ่ง

คืนวันที่ 17 มีนาคม 2563  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อม พ.ต.อ.ภาคภูมิ  ปราบศรีภูมิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบันเทิงในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจสอบมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ของสถานบันเทิง ในพื้นที่พิษณุโลก

โดย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวว่า การออกตรวจในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพยายามที่จะควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจึงได้มีการบูรณาการร่วมมือ ทั้งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานสาธารณสุขมาตรวจตราสถานบันเทิงเพื่อที่จะดูว่าสถานบันเทิงแต่ละแห่งมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างไร และจะได้ทำการแนะนำในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องและเป็นข้อมูลประกอบให้กับคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดพิษณุโลก ที่จะพิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั้งนี้เท่าที่ดูพบว่าผู้ประกอบการก็มีการตื่นตัวในการเฝ้าระวัง อีกทั้งได้มีการขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการให้ระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สำคัญจังหวัดพิษณุโลกมีสถานบันเทิงหลายแห่งจึงต้องขอความร่วมมือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นได้

และในวันที่ 18 มีนาคม ที่จะถึงก็จะได้มีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สอดรับกับมาตราการการป้องกันวิกฤตการจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย

แสดงความคิดเห็น