วัดใหญ่ปรับเวลาปิดเปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็น 06.30-18.00 น.

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งต้องปรับตัวในการลดผลกระทบโอกาสจากการแพร่เชื้อ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยกระชับเวลาให้เร็วขึ้น  จากเดิมเคยเปิดวิหารให้ประชาชนเข้ามากราบพระพุทธชินราชระหว่างเวลา 06.00 -21.00 น. ได้ปรับเวลาใหม่เป็น 06.30-18.00 น. เริ่มตั้งแต่วานนี้ 17 มีนาคม 2563

นายศิริ  วรชินา  ยามนั่งเฝ้าประตูวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เปิดเผยว่า นับแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางวัดได้เตรียมมาตรการในการลดผลกระทบจากการติดเชื้อมาต่อเนื่อง ทั้งการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ การเตรียมจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยว กระทั่งล่าสุด ได้ปรับเวลาปิดเปิดวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชใหม่ ให้กระชับเร็วขึ้น และงดกิจกรรมสวดมนต์เย็นในวิหารพลวงพ่อพระพุทธชินราช ที่เคยจัดทุกเย็น

สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ นักท่องเที่ยวเริ่มบางตาลงไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ลดน้อยลงไปเลย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มา ต่างก็สวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้ามาเที่ยวภายในวัด และให้ความร่วมมือในการล้างมือ ก่อนเข้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

…………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น