ทหารทำความสะอาดตลาดในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ทีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ได้นำกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมกำลังพลและครอบครัว ดำเนินการทำความสะอาด Big cleaning day หลังจากมีข่าวมีผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 มาทำกิจกรรมภายในค่ายแห่งนี้ ซึ่งได้มีการล้างทำความสะอาดจุดตลาดใต้ถุนแฟลต บริเวณบ้านพัก และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปยังผู้อื่น โดยมุ่งเน้นที่พื้น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในตลาด อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในสำนักงานทุกจุดอย่างละเอียด เพื่อชำระล้างสิ่งปนเปื้อน ซึ่งในตลาดนี้เป็นพื้นที่ซึ่งมีคนมาจำนวนมากมาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน ก็จะล้างจุดนั้นมากเป็นพิเศษ เพราะอาจจะมีการปนเปื้อน ถึงแม้การตรวจหาเชื้อของผู้ใกล้ชิด นายทหารที่เป็นคณะกรรมการมวย 18 คน ผลจะออกมาเป็นลบก็ตาม ก็ต้องมีการดำเนินการป้องกันเข้าไว้ก่อน พร้อมกักตัวเองให้ครบ 14 วัน โดยวันนี้มีรถฉีดพ่นละอองฝอยขับนำ ตามด้วยรถฉีดล้างพื้นตามมา จุดไหนที่ต้องลงเดิน จะมีเจ้าหน้าที่สะพายเครื่องฉีดพื้น ขัดเช็ดถู ในขณะที่หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา ของ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ก็จัดรถประชาสัมพันธ์ให้กำลังใจชาวค่าย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ภาพรวมก็ดำเนินการได้มีการตลอดวันนี้ และจะเพิ่มความถี่ในการดำเนินการต่อไปด้วย

แสดงความคิดเห็น