เร่งผลิตหน้ากาก 200,000 ชิ้น ขณะที่วัฒนธรรมจังหวัด ไอเดียเก๋ นำผ้าลายดอกปีบทำเป็นหน้ากาก สร้างอัตลักษณ์

เมื่อเวลา  11.00 น.ของวันที่  23 มี.ค. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และ พระครูประภัสสรสันติคุณ (ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก ได้ตรวจเยี่ยมประชาชนจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากชนิดผ้า เพื่อนำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้สวมใส่ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นมาที่วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งเป้าไว้ที่ 200,000 ชิ้น โดยไม่ใช้งบของทางราชการ โดยขณะนี้สามารถผลิตหน้ากากผ้าได้แล้วกว่า 40,000 ชิ้น

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจังหวัดพิษณุโลกจะไม่มีผู้ติดโรคโควิด-19 ก็ตาม แต่อยากรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักแลเพร้อมใจกันสวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้า กรณีไม่ป่วยเพื่อเป็นการป้องกันโรคในเบื้องต้น อยากให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ เป็นแล้วอาจรักษาไม่หายและตาย โดยหลังจากผลิตหน้กากผ้ามา ก็ได้เริ่มแจกประชาชนชาวพิษณุโลก โดยเฉพาะจุดเสี่ยง เช่น ตลาดสด หรือ สวยสาธารณะ แล้วไปหลายพันชิ้น

ด้านนางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จิตอาสา “บวร” ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันผลิตหน้ากากผ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนบริจาคผ้ามาเผื่อตัดเป็นหน้ากากกันจำนวนมาก ซึ่งจุดนี้นอกจากจะเป็นหน่วยตัดเย็บหน้ากากผ้าแล้ว ยังเปิดสอนให้กับประชาชนที่ต้องการเรียนไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย  และในช่วงนี้ทางวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เห็นว่า ผ้าลายดอกปีบ ซึ่งเป็นลายผ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก สามารถนำมาตัดเป็นหน้ากากผ้าได้เช่นกัน แต่ต้องใช้ปริมาณค่อนข้างมาก คือ 1 เมตร หากทำหน้ากากผ้า ก็จะได้เพียง 8 ชิ้น เท่านั้น แต่ปัจจุบันก็ได้หาเศษผ้าลายดอกปีบ มาทำหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 ได้เช่นกัน ซึ่งมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนำไปใส่ ก็ดูดีสวยงามอีกอย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปก็สามารถนำเศษผ้าหรือผ้ามาทำหน้ากากป้องกันโรค อยู่ที่บ้านได้เช่นกัน

///////

 

แสดงความคิดเห็น