ผู้ว่าฯพิษณุโลกออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโควิด-19 26 มี.ค.-30 เม.ย.63

วันที่ 25  มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ออกคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่  2193 / 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว

ตามที่มีคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 2040 / 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) นั้น  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ( ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น  และยืดเยื้อยาวยาน  ประกอบกับมีบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพบผู้ปาวยยืนยันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 ราย  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้น การนำเชื้อโรคเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก และยับยั้งการระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  22 มาตรา 35 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  ในการประชุมครั้งที่  4 / 2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดโรค เพื่อให้ครอบคลุมสถานที่เสี่ยงทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

1 ) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้านข้ามต้ม ( เว้นแต่การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม  เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในโรงแรม )

  1. ) ห้างสรรพสินค้า ( เว้นแต่ ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โดยให้เปิดการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น )
  2. ) ตลาดสด ( เว้นแต่การเปิดจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต )

4.) ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ไนท์บาร์ซา

  1. ) ศาลเจ้า โรงเจ

6.) วัดพระศรีรัคนมหาธาตุ วรมหาวิหาร  วัดนางพญา   วัดราชบูรณะ

  1. ) ร้านเสริมสวย หรือ ร้านตัดผม แต่งผม

8.) สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือ เจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกาย

9.) สถานที่บริการเล่นสเกต หรือ โรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

10.) สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือ ตู้เกม

11.) สถานที่เล่นบิลเลียด หรือ สนุกเกอร์

12.) ร้านเกม และ ร้านอินเตอร์เน็ต

13.) สนามกอล์ฟ หรือ สนามซ้อมกอล์ฟ

  1. ) สระว่ายน้ำ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

15.) สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่

16.) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

17.) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และ สถานที่จัดนิทรรศการ

18.) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน สถาบันกวดวิชาทั้งของรัฐและเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก

19.) สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม

20.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ( ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม )

21.) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์

22.) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

23.) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

24.) โรงมหรสพ ( โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ )

25.) สถานที่ออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส โยคะ

26.) สถานบริการ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

27.) สนามมวย และโรงเรียนมวย

28.) สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สนามแข่งขัน

29.) สวนสาธารณะ เช่น สวนเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนชมน่าน สวนสาธารณะค่ายเอกา สวนสาธารณะบึงราชนก ฯลฯ

  1. ) พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศุนย์ประวัติศาสตร์วังจันทน์ ฯลฯ

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ลงนามโดยนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก 

…………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น