จนท.คัดกรองทำประวัติผู้อาศัยในแอททรีคอนโดหลังสั่งปิดห้ามเข้า-ออก 14 วัน

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และชุดชุดคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการปิดแอททรีคอนโด หลังจากที่พบว่ามีสาวเทรนเนอร์วัย 43 ปี   พร้อมบุตร ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก ของจังหวัดพิษณุโลก  ทำให้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องควบคุม เพื่อป้องกันโรคกระจายออกไป

ล่าสุดเช้านี้เวลา 06.00 น ที่บริเวณแอททรีคอนโด ย่านถนนบึงพระ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ทำการสอบประวัติ พร้อมกับวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้อาศัยอยู่ในคอนโดดังกล่าว เพื่อแยกว่ามีผู้เสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อย  อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่อาศัย ได้แจ้งความจำนงที่ต้องการขอสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการนำไปใช้ในคอนโด ตลอดทั้ง 14 วัน

ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีคำสั่ง  ปิดอาคารชุด แอททรีคอนโด ถ.บึงพระจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. และห้ามผู้ใดเข้าไป หรือออกจากสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หรือผู้ที่นายอำเภอเมืองพิษณุโลกมอบหมาย) และให้บุคคลซึ่งอยู่ในบังคับตามคำสั่งปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

///////////

แสดงความคิดเห็น