ตั้ง 4 จุดคัดกรองถนนสายหลักก่อนเข้าจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 26 มีนาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลกเริ่มมาตรการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจผู้สัญจรเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลก ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช้าวันนี้ ที่ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย หรือทางหลวงหมายเลข 12  นายเจษฎาลิ้ มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ ร่วมตั้งจุดคัดกรอง ผู้ที่สัญจรเข้าจังหวัดพิษณุโลก บริเวณตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะมีการตั้งจุดคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง ในการซักประวัติ ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางสัญจร

สำหรับมาตรการตั้งจุดคัดก่อนของจังหวัดพิษณุโลกก่อนเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลก  กำหนด 4 จุด บนถนนสายหลัก ประกอบด้วย จุดตรวจบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง  อ.เมืองพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-สุโขทัย  ทางหลวงหมายเลข 12 จุดตรวจท่างาม อ.วัดโบสถ์ ถนนพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 11  จุดตรวจวังเป็ด อ.บางระกำ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 117 และจุดตรวจหน้าศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจสภ.วังทอง อ.วังทอง ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ทางหลวงหมายเลข 12

แสดงความคิดเห็น