ทำความสะอาดโรงแรมลาพาโลมาปรับเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก นายบรรเทิง  ยวนแห่ว  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก และนายวัชรพล  แท่นนพรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลกและในฐานะประธาน อปพร. นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำความสะอาดภายในอาคาร ห้องพักของโรงแรมลาพาโลมา ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น มีห้องพัก 250 ห้อง รวมถึงห้องประชุม และห้องอื่นๆ เพื่อพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม หากมีผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ระบาดเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดของแพทย์ โดยทางจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดให้ 3 โรงแรม คือ โรงแรมลาพาโลมา โรงแรมเทพนคร และโรงแรมอาคารลิไท โดยโรงแรมอาคารลิไท จะเตรียมไว้ให้สำหรับทีมแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ส่วนโรงแรมลาพาโลมา และโรงแรมเทพนคร นั้นก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 300 ห้อง

โดยเช้าวันนี้ได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครพิษณุโลก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ อปพร.และจิตอาสาประมาณ 200 คน เข้าร่วมดำเนินการดังกล่าว  โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน  ทั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทำความสะอาดโรงแรมทั้งภายในและนอกอาคาร ห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยต่อเชื้อโรคได้

ด้านนายกริช  จินาวุฒิ เจ้าของโรงแรมลาพาโลมา กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เลือกโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกมีการเข้าปรับปรุงในส่วนของห้องพัก ระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้เดินทางมากำกับดูแลการดำเนินการของเทศบาลนครพิษณุโลกโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นอย่างดีตลอดหลายวันมานี้

จังหวัดได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการเสนอตัวให้ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม คือ โรงแรมลาพาโลมา มีห้องพักจำนวน 80 ห้อง และ โรงแรมเทพนคร มีห้องพักจำนวน 68 ห้อง โดยทั้ง 2 แห่งอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขณะที่ โรงแรมอาคารลิไทเอง ได้จัดเตรียมห้องพักไว้ 10 ห้อง สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์และพยาบาล

สำหรับสถานการณ์ โควิด 2019 ในจังหวัดพิษณุโลก ล่าสุดพบผู้ป่วย pui  ( เข้าเกณฑ์สงสัย )  สะสม 108 ราย ไม่พบเชื้อ 91 ราย พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย รอผลตรวจอีก 14 ราย

///////

 

แสดงความคิดเห็น