ส.ส.อ๋อง พร้อมทีมภาคประชาชนร่วมทำเพจ #สู้โควิดพิดโลก:Save Phitsanulok

สส.พิษณุโลกนำทีมภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐจัดทำเพจ สู้โควิด 19 ให้ความรู้ความเข้าใจข่าวสารข้อมูล สถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมองว่าเราทุกคนต้องร่วมมือเพื่อเอาชนะโรคโควิด19 ให้ได้ โดยนำความรู้ที่มีมาปรับใช้ในการสื่อสาร

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าหรือโควิด 19 การสื่อสารที่ถูกต้องและทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นทางจังหวัดพิษณุโลก โดย นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 จึงรวบรวมกลุ่มคนที่มีจิตอาสาในการทำสื่อเข้าปรึกษากับทางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ในการจัดตั้งเพจ #สู้โควิดพิดโลก:Save Phitsanulok  ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ในเรื่องโควิด 19 สถานการณ์ต่างๆ การต่อสู้เพื่อเอาชนะโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นมาให้เข้าถึงประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก

นาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า การที่ได้เข้ามาร่วมมือกับทางจังหวัดพิษณุโลกในการจัดทำเพจ เพราะมองว่าเรื่องโรคโควิด 19 เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันในการเอาชนะ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ต้องช่วยกัน ยิ่งเรื่องของการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการที่ให้ทุกคนตระหนักและทำตามมาตรการต่างๆ จึงได้รวบรวมคนที่มีจิตอาสามาช่วยในเรื่องสื่อสารให้ง่ายและเข้าถึงชาวพิษณุโลกมากที่สุด จะได้สร้างความเข้าใจ การตระหนักรู้ และเมื่อนั้นเชื่อว่าเราจะชนะโรคโควิด 19 ได้

นอกจากเพจ “สู้โควิดพิดโลก” ทางจังหวัดพิษณุโลกยังมีเบอร์โทรฮอตไลน์  055- 241555 – 9  ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลต่างๆการดำเนินมาตรการต่อสู้โควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลกด้วย

แสดงความคิดเห็น