สำนักพุทธศาสนาจ.พิษณุโลกพร้อมคณะสงฆ์ร่วมวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19


วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ พระ เณร แม่ชี ที่อยู่ภายในวัด ซึ่งการวัดอุณหภูมิดังกล่าว ซึ่งให้ทางวัดทุกวันในจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการตรวจวัดเป็นประจำทุกวัน ผลการวัดอุณหภูมิไม่มีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมให้ทางวัดดำเนินการรายงานในระบบแอพพลิเคชั่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทราบ

ทั้งนี้ หลังจากพิษณุโลกมีมาตรการล็อคดาวน์ 4-30 เม.ย. 63  มีการตั้งด่านตรวจหมู่บ้าน  1,048 หมู่บ้าน และด่านตรวจหลัก 26 ด่าน เพื่อคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าจังหวัด ผวจ.พิษณุโลก ได้เริ่มมาตรการ ตรวจวัดอุณหภูมิประชากรในจังหวัดพิษณุโลกทุกคน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมีมีไข้  แต่ละอำเภอจะมีฝ่ายปกครองและอสม.ออกดำเนินการ 

แสดงความคิดเห็น