อบจ.พิษณุโลกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบ face shield ให้จนท.ประจำจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด 19


วันที่ 13 เมษายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งมอบ face shield และน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ขาเข้าและออกเมืองพิษณุโลกชั้นใน ณ จุดตรวจคัดกรองขาออกเมืองพิษณุโลก ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านชินลาภ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2563 ตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อบต.สมอแข เจ้าหน้าที่ อปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและกรอกประวัติผู้เข้าออกเมืองพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเล็ดลอดเข้ามาในเขตชั้นในของเมืองพิษณุโลกเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่กระจายในจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น และในโอกาสเดียวกันนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษษณุโลก พร้อมคณะร่วมออกตรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อนำมาปรับปรุงเรื่องการคัดกรองให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
————————————————————

แสดงความคิดเห็น