มทภ3.ตรวจเยี่ยมคลินิกทางเดินหายใจรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ป้องกันโควิดเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

 เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่  28 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก  พล.ท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่  3 พร้อมคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่าไวรัส โดยโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรเป็นโรงพยาบาลระดับ 3 ของกองทัพบกเพื่อดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อและมีอาการจนถึงระดับวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงาน จุดที่ 1 ARI modular clinic (คลินิกเฉพาะโรคทางเดินหายใจ) ซึ่งให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) บุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ในห้องควบคุมการไหลเวียนอากาศแบบบวก (positive pressure) เพื่อความปลอดภัย และลดการสวมใส่ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE,N95) โดยผู้เข้ารับบริการที่มีอาการโรคทางหายใจ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก หายใจผิดปกติ หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งใช้เกณฑ์ผู้ป่วยเข้าข่ายสืบสวนโรค (PUI) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ตรวจสอบสิทธิการรักษา ซักประวัติเพิ่มเติม พบแพทย์ จ่ายยา ถ่ายภาพรังสี และสามารถดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อยืนยันเชื้อ ได้ในจุดเดียว

ขณะที่จุดที่ 2 ตู้ความดันลบ (Negative CABiN) บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ซึ่งจัดสร้างตามแบบของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่  3  จัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้ โรงพยาบาลกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่  3 ใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มขีดความและความปลอดภัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์   จุดที่ 3 Cohort ward (หอผู้ป่วยเฉพาะทางโรคทางเดินหายใจระบบความดันลบ) รองรับผูป่วยได้ทั้งหมด 19 ราย โดยแบ่งเป็น ห้องผู้ป่วยวิกฤติระบบควบคุมแรงดันลบ Modified negative pressure Room จำนวน 2 เตียง ห้องผู้ป่วยแยกโรค 8 ห้อง ห้องผู้ป่วยรวม 9 เตียง โดยติดระบบกล้องวงจรปิด ระบบสื่อสารเพื่อลดการสัมผัสผู้ป่วย และการสิ้นเปลืองชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE,N95)

 

ด้านพล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า  อาคารนี้เรียกว่า ARI modular clinic  หรือ คลิกตรวจโรคเฉพาะทางเดินหายใจ มี Concept ที่ตั้งแต่แรกก็คือวัน One stop เมื่อมีคนไข้หรือว่าผู้ที่ใช้บริการหรือผู้ที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ ไม่จำเป็นต้องเข้าไปสู่โรงพยาบาล ก็จะสามารถที่จะเข้าตรวจที่ได้หมด เริ่มตั้งแต่การที่จะทำการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ การตรวจความดันและตรวจโรคโดยแพทย์ ซึ่งขึ้นตอนการตรวจเตรียมพร้อมอยู่ในนี้ทั้งหมด ซึ่งจะมีการป้องกันที่ชัดเจน ผู้ที่เข้ามารักษาและแพทย์จะไม่มีโอกาสสัมผัสกันได้ โดยจุดนี้สามารถตรวจวัดโควิด ซึ่งจะนำตัวอย่างจากสารคัดหลั่งไป ส่งตรวจที่ศูนย์ควบคุมโรคที่  2 พิษณุโลก ใช้เวลา  3-4 ชม.ก็ทราบผล เราต้องการที่จะให้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

พลโทฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓  กล่าวว่า สิ่งที่น่ายินดีว่าทางรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะทางสาธารณสุข ที่สามารถทำให้สถานการณ์ของประเทศไทยน่าจะเป็นอันดับ 1 ของโลกที่มีความมั่นคงทางสาธารณสุข  ในส่วนของน้ำมันค่ายทหารในค่ายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มีการเตรียมการตรวจขั้นตอนการเตรียมรับการตรวจหาเชื้อด้วยเช่นกัน ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งในสังกัดกองทัพ จัดทำ ARI modular clinic เพื่อบริการให้กับครอบครัวทหาร ชุมชนรอบค่าย หรือ ประชาชนทั่วไป ได้มาตรวจและรักษากันอย่างละเอียด มีทั้งใช้เครื่องช่วยหายใจในห้อง ICU เตรียมไว้ทั้งหมดทั้งตู้ความดันลบซึ่งในทางการแพทย์แล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงทางร่างกาย

////////////

แสดงความคิดเห็น