เห็ดถอบเริ่มมีวางขายแล้วที่ตลาดใต้พิษณุโลก ราคายังสูงแต่ก็ได้รับความนิยม

1 พฤษภาคม 2563 บรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวพิษณุโลกภายในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดสดต่าง ๆ ของเทศบาลนครพิษณุโลก ประชาชนยังคงออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าตามปกติ เป็นจุดหนึ่ง ที่ไม่มีคำสั่งปิดจากจังหวัดพิษณุโลก แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า  ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง

ที่ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก บรรยากาศการซื้อของสด อาหาร ไม่หนาแน่นมากนัก ยังคงมีสินค้าของสด อาหารสำเร็จรูป วางขายเช่นเดิม แต่วันนี้นับเป็นวันแรก ที่มีการนำเห็ดถอบ หรือ เห็ดเผาะ เห็ดยอดนิยมมาวางขาย ที่ร้านเจ๊ยงค์ ขายรังผึ้ง  นำเห็ดถอบสด ที่รับมาจากพ่อค้าจังหวัดตากมาขายวันแรก แม้ราคาขาย ขีดละ 90 บาท หรือ กิโลกรัมละ 900 บาท บรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากเพิ่งออกมาวางขายในตลาดสดเป็นวันแรกแม้ราคาจะยังสูง แต่ประชาชนมาเลือกซื้อพอสมควร บางรายซื้อ 1-2 ขีด บางรายอุดหนุนครึ่งกิโลกรัม

เห็ดถอบช่วงที่ออกมาใหม่ ๆ จะมีราคาค่อนข้างสูง  มีชาวพิษณุโลกที่อยู่ในเขตป่า เช่นอ.วังทอง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ ได้ยึดอาชีพออกไปหาเห็ดถอบมาขาย ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของเทศบาลนครพิษณุโลก จะรับสินค้าจากจ.ตาก และจ.ลำปาง ที่มีประชาชนหาเห็ดถอบจากป่ากันมาก และเป็นธรรมชาติของราคาเห็ดถอบที่ออกมาใหม่ ๆ จะมีปริมาณน้อย และเห็ดยังสด ราคาช่วงแรก ๆ ราคาขายปลีกอาจจะสูงถึงกิโลกรัมละ 900-1,000 บาท จากนั้นสักระยะหนึ่งผ่านไป1-2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะค่อย ๆ ปรับลดราคาลงมาเหลืออกก.ละ 200-300 บาท

………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น