อบจ.เปิดสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนออกกำลังกายแล้ววันนี้


วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้ประชาชนมาออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกแล้ววันนี้ หลังจากได้สั่งปิดให้บริการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงจนทางรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนให้สามารถเปิดได้แต่ต้องทำตามมาตรการที่กำหนด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีมาตรการคุมเข้มให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายเข้า-ออกทางเดียว และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิพร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นข้อมูลทุกคนก่อนเข้าไปออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ให้ออกกำลังกายได้เฉพาะกีฬาที่ไม่มีผู้เล่นหลายคนหรือเป็นทีม เช่น เดิน วิ่ง เทนนิส ปั่นจักรยาน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก โดยให้ผู้ที่ออกกำลังกายเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกอย่างเคร่งครัด.
—————————————-

แสดงความคิดเห็น