แม่ทัพภาค 3 ปลื้ม Army Delivery เข้าถึงประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง

เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่  7 พ.ค.2563   ที่ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ Army  Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก COVID-19  สนองนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว มีประชาชนส่วนหนึ่งต้องตกอยู่ในภาวะลำบาก ขาดแคลนอาหาร  ของใช้จำเป็น  และยารักษาโรค กองทัพภาคที่3  จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เช่น ของหน่วย มทบ.39 ก็จัดเป็นโครงการ “39 Mobile Delivery ” มีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค, ข้าวสาร , อาหารแห้ง และการข่วยเหลืออื่น ๆ  แก่พี่น้องประชาชนถึงที่พักอาศัย รวมทั้งมีการการจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธุ์ดี   และการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนโดยใช้รถครัวสนาม และยังได้ดัดแปลรถจักรยานยนต์ธรรมดาให้เป็นรถพ่วง มีร่มกางกันแดนฝน เพื่อบริการตัดผมเดลิเวอรี่ฟรีแก่ประชาชนด้วย  ปัจจุบันทำการแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 86,444 กล่อง  ซึ่งโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

โดยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้มอบหมายให้ กองพลทหารราบที่ 4, กองพลพัฒนาที่ 3, กองบัญชาการช่วยรบที่ 3. และ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ดำเนินการ  รวมทั้งมีเครือข่ายภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค, อาหารแห้ง, ของใช้จำเป็นและยารักษาโรค เพื่อมอบให้ทหารดำเนินการแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มุ่งเน้นในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างมาก ที่อยู่ห่างไกลพื้นที่เมือง และไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือได้ ทั้งนั้นและทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำกำลังพลทุกนาย ต้องเซฟตัวเอง ปฏิบัติตามหลักการสาธารณสุขขณะช่วยเหลือประชาชนด้วย

แม่ทัพภาคที่ 3 ยังกล่าวว่า หลังการเปิดให้มีการผ่อนปรน ช่วงหลังวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น ภาคเหนือไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันเชื้อเป็นอย่างดี ส่วนการเดินทางเข้ามาของประชาชนจากต่างประเทศนั้น  ในส่วนกลางก็ได้วางแผนการรับมือไว้แล้ว ส่วนเมื่อมีการเดินทางกลับมาภูมิลำเนาหลังการกักตัวนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือก็ได้หารือกัน และวางแผนรับบุคคลเหล่านี้อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันเชื้ออย่างดีแล้ว ไม่น่าห่วง แต่ขอให้ประชาชนได้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความมีวินัยของคนไทยเราแน่นอน

///////

แสดงความคิดเห็น