ตลาดใต้พิษณุโลกเริ่มมาตรการคัดกรอง ไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่ให้เข้าตลาด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมือง จ.พิษณุโลก เช้าวันนี้จนท.เทศกิจ เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าตลาดใต้ ตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เข้ามาภายในตลาด โดยตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า 5 ช่องทาง ที่มีจนท.คอยตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ผู้เข้ามาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเช็คจำนวนผู้ที่เข้ามาในตลาดทุกจุด พร้อมกับกำหนดทางเข้า-ทางออกอย่างชัดเจน ที่สำคัญได้ติดป้ายประกาศทั่วบริเวณ ห้ามผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าตลาด

บรรยากาศการทำงานของจนท.ประจำจุดคัดกรองจะคอยให้คำแนะนำประชาชน ขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าตลาด วันนี้เริ่มมาตรการเป็นวันแรก จึงเตรียมหน้ากากอนามัยแบบผ้ามาแจกให้สำหรับผู้ที่ไม่มี ส่วนวันต่อไป ไม่มีแจก และจะห้ามผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าตลาดอย่างเด็ดขาด ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน

……………………………………………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น