จ.พิษณุโลกคลายล็อกจำหน่ายสุราได้ มีผล 8 พ.ค.63 ไม่พบผู้ติดเชื้อ 28 วันแล้ว

เวลา 19.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกได้ถ่ายทอดสดผลการประชุม  กรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุม โดยมีนพ.รัฐภูมิ  ชามพูนท รักษาการนพ.สาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก รับหน้าที่เป็นโฆษกศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคติดเชื้อโควิด 2019 จังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่แถลงข่าว

สาระสำคัญในการประชุมวันนี้ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลด ได้พิจาณาแล้วเห็นว่า  จังหวัดพิษณุโลก ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันที่ 28 แล้ว หลังจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนทั้งหมด 6 ราย และรักษาจนหาย สามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านได้แล้ว และ กรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  มีมติคลายล็อก ให้สามารถจำหน่ายสุราได้  มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่ไม่สามารถดื่มที่ร้านได้ ต้องนำกลับไปดื่มที่บ้านเท่านั้น และขอประชาชนอย่าประมาท เพราะสาเหตุหลักของผู้ติดเชื้อของไทยมาจากการดื่มสุราและสังสรรค์

อีกมติหนึ่ง  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลกก็คลายล็อคทันที สามารถเปิดให้บริการได้ทันทีเช่นกัน 

นอกจากนี้ ยังมีบรรทัดฐานใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกทั้งร้านอาหาร และร้านตัดผม ที่จะเปิดบริการหลังจากนี้ มีเจ้าหน้าเข้าไปตรวจ ดูมาตรการของสถานประกอบการ ในการรักษาความสะอาด การตรวจไข้ รักษาระยะห่าง มีแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยจังหวัด ได้ไปตรวจเยี่ยมทั้งร้านอาหาร และร้านตัดผม ต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการจัดมาตรฐานการวัดไข้ การเว้นระยะห่างอย่างถูกต้อง  บรรทัดฐานเหล่านี้ ทุกร้านทำได้ หวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างบรรทัดฐานเพื่อให้ปลอดจากโรคโควิด-19  นพ.รัฐภูมิ กล่าว

………………….

 

แสดงความคิดเห็น