นักธุรกิจหนุ่มตั้งตู้แบ่งสุขพิษณุโลก 10 จุดตั้งในวัด ตลาด ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 12 พฤษภาคม 63 ที่ นายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ หรือ โฟค เจ้าของร้าน หจก.พิษณุโลกไทยนครหล่อยาง พร้อมคณะ เดินทางมาที่ วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกับยกตู้กับข้าว  และนำเครื่องอุปโภคบริโภค มาใส่ไว้ภายในตู้จนเต็ม เพื่อแบ่งปันความสุข ความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

นายณฐชนน กล่าวว่า ด้วยเห็นปัญหาประชาชนประสบความเดือดร้อนจากการหยุดงาน จากผลกระทบอันเนื่องมาจากโควิด 19 จึงต้องการอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ให้มีทางออกในการมาหยิบของกินของใช้อย่างน้อย 1-2 ชิ้น ก็รู้สึกมีความสุขแล้ว จึงได้ไปซื้อตู้กับข้าว เบื้องต้นจำนวน 10 ตู้ นำไปตั้งวางไว้ที่วัดคูหาสวรรค์ วัดราชบูรณะ วัดบ้านคลอง   ตามตลาดสด และสถานที่ซึ่งมีคนดูแล โดยช่วงนี้จะเน้นไปตามวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  ด้วยมองเห็นว่าวัดเป็นจุดรวมประชาชน เป็นที่พึ่งทางใจ เวลามีความสุขหรือความทุกข์ก็จะแวะเข้ามาที่วัดเพื่อทำบุญทำทานกัน ตนจึงนำตู้แบ่งสุขพิษณุโลกมาตั้งไว้ พร้อมนำสิ่งของที่จำเป็นใส่ตู้ไว้เพื่อให้ประชาชนที่ขัดสนมาหยิบสิ่งของในตู้ไปกินประทังความหิว  ส่วนผู้ที่พอมีก็สามารถนำสิ่งของมาใส่ตู้เพื่อเป็นการทำบุญทำทาน ก็ได้บุญอีกทางหนึ่งด้วย  อย่างไรก็ตาม ตู้ที่นำมาตั้งไว้ตนจะเลือกจุดที่มีคนดูแล เพราะไม่อยากให้ตู้กับข้าวที่เราไว้ตั้งไว้กลายเป็นปัญหาที่ประชาชนมาแย่งของกันจนเกิดความขัดแย้งกันหรือปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชนกับผู้ขัดสน

แสดงความคิดเห็น