มติยุบเลิกสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม นร.10 คนไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดโคกสลุด

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงแนวทาง ปรึกษาหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม มีนักเรียนจำนวน 10 คน มี นางวิภาดา โพธิ์ดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุด รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม อีกตำแหน่ง ได้ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดโคกสลุด ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผลการประชุม มีมติยุบเลิกสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป

แสดงความคิดเห็น