ตรวจสถานบริการ เตรียมความพร้อมให้เปิดคลายล็อกเฟส-5

พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบริการ ร้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมคลายล็อกเฟส-5
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 21.00 – 00.00 น. นายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผู้กำกับ สภ.เมืองพิษณุโลก จนท.กอ.รมน.จ.พล. จนท.สาธารณสุขจังหวัด จนท.สาธารณสุข อ. จนท.พมจ.พล. จนท.ตำรวจ ปคม. จนท.ตำรวจท่องเที่ยว จนท.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอ และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกตรวจร้านอาหารตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 เพื่อรองรับการผ่อนคลายระยะที่ 5
ตามที่โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงถึงความคืบหน้าในการผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 5 โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจการความเสี่ยงสูงที่เหลืออยู่ ที่จะมีผล 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ได้แก่ สถานบันเทิง ขับ บาร์ ได้สรุปร่างมาตรการให้เปิดไม่เกิน 24.00 น. ภายในร้านให้ใช้ระยะห่าง 1 เมตรจำกัดพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน ห้ามรวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พร้อมพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดห้องสุขา พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆระยะห่างโต๊ะ 2 เมตร หรือมีฉากกั้นสูง 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศที่ดี มีพื้นที่เฉพาะสำหรับสูบบุหรี่ ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกคน ส่วนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะ นอกจากนี้การคลายล็อกเฟส 5 ยังต้องมีมาตรการเสริมอาทิ การตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน งดนั่ง ร้องเพลง เต้น หรือยอมให้เต้นกับลูกค้า และงดเต้นนอกบริเวณโต๊ะ ที่นั่ง เลี่ยงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเหยือก ถ้วย หรือภาชนะที่สัมผัสใช้ร่วมกัน ติดกล้องวงจรปิด บันทึกข้อมูล 1 เดือนมีระบบรอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น