ทภ.3 จัดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

เมื่อเวลา  10.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนายน 2563  ที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ต้องเลื่อนออกไป กองทัพบกโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จึงได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือก ในวันนี้ (27 มิถุนายน ๒๕๖๓ )โดยให้กระจายสนามสอบคัดเลือกไปตามพื้นที่ของทุกกองทัพภาค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ  สำหรับในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ทุกกองทัพภาค อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ดูแลผู้สมัครสอบ และผู้ปกครองให้ได้รับความสะดวกในการสอบครั้งนี้ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการจัดสนามสอบคัดเลือกครั้งนี้ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ได้แก่ จัดระบบการคัดกรองผู้สมัครสอบ และผู้ปกครอง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดรถครัวสนาม ในการจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้สมัครสอบและผู้ปกครอง จัดรถ รับ-ส่ง ผู้สมัครสอบและผู้ปกครอง ในพื้นที่สนามสอบ /จัดรถมอเตอร์ไซค์ (Army delivery) ส่งอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ปกครองที่พักคอยในบริเวณที่ห่างไกลจากสนามสอบ  จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการปฏิบัติในการสอบและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโควิด

////////////

 

แสดงความคิดเห็น