ร.ร.วัดยางมีมานะ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อป้องกันโควิค ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

เมื่อเวลา  09.30 น.ของวันที่  29 มิ.ย. ผู้สื่อสื่อข่าวรายงานว่า ใกล้จะเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.นี้ สถานศึกษาหลายแห่งต่างจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal และทำความาสะอาด ฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดยางมีมานะวิทยา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนกระทั่งมัธยมศึกษา ซึ่งวันนี้ทางคณะครูอาจารย์ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด ตามห้องเรียน อาคารเรียน และโรงอาหาร สนามเด็กเล่น พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมทั้งเตรียมหน้ากากอนามัยและ Face Shield หน้ากากใส ให้กับนักเรียนทุกคน สำหรับใส่ในห้องเรียน

นายประดิษฐ์ มอพิมพ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง กล่าวว่า วันนี้ ได้นำทีมงานสาธารณสุขของมาฉัดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และการฉีดยาป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกด้วย เป็นความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นกับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็อยู่ในพื้นที่รับ

ด้านนายอุทัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า การเตรียมความเพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนก็ได้มีการขอนุมัติคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข มีการเว้นระยางห่างทางสังคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้น ในการรับส่งนักเรียน เริ่มตั้งแต่การมาเรียน เข้าโรงเรียน การคัดกรอง มีการเตรียมเจล การเดินตามจุดที่เรามากค์ทางเดินให้ ส่วนในห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ตั้งระยะห่าง 1 เมตร ในห้องเรียนมีแมสสำรองให้ มีหน้ากาก Face Shield ในส่วนของโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง มีการจัดเวลาในการลงมารับประทานอาหาร 3 ช่วงเวลา ที่สำคัญให้เด็กนำภาชนะ แก้วน้ำ จานช้อน มาจากที่บ้านเอง เราพยายามให้ดีที่สุด เราเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ เราได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น จากคณะกรรมการสถานศึกษา จากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

สำหรับโรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 321 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง.

///////////////

แสดงความคิดเห็น