เปิดหน่วยบริการประจำมหาวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อเวลา  15.00 น.ของ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)​ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน เปิดหน่วยบริการประจำมหาวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการพยาบาล โดยมี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล พร้อมคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอน และนิสิตนักศึกษา ให้การต้อนรับ

 

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เปิดเผยว่า หน่วยบริการประจำเป็นหน่วยบริการ หรือกลุ่มหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำโดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัว และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยหน่วยบริการมีคุณลักษณะ ให้บริการด้านเวชกรรม ส่วนรักษา มีแพทย์ตรวจรักษา บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อการรักษาในกรณีเกินขีดความสามารถ จะนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ป่วยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถเลือกเป็นหน่วยบริการประจำเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

/////

แสดงความคิดเห็น