เรือนแพ-กระชังปลาได้รับผลกระทบ น้ำน่านเมืองพิษณุโลกเพิ่มพรวด 4.45เมตร

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 หลังจากสำนักชลประทานที่ 3 ได้แจ้งเตือน ระดับน้ำแม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกจะเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ในช่วงวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 จะอยู่ที่ระดับ 5-6 เมตร เนื่องจากฝนจากพายุซินลากู ตกลงมาท้ายเขื่อนสิริกิติ์ในปริมาณมาก เช้าวันนี้ แม่น้ำน่านอำเภอเมืองพิษณุโลก เพิ่มสูงขึ้นเร็วมาก วานนี้ช่วงค่ำที่สถานีวัดระดับน้ำ N 5 A สะพานสุพรรณกัลยา แม่น้ำน่านอยู่ที่ 2.7  เมตร  เช้านี้เวลา 09.00 น. อยู่ที่ระดับ 4.45 เมตร ไม่มีผลกระทบน้ำล้นตลิ่ง ระดับน้ำอยู่ห่างจากตลิ่งประมาณ 6 เมตร แต่เริ่มเห็นกระทบชัดเจน เรือนแพผู้ประกอบการร้านอาหาร เรือนแพที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวแพ และแพกระชังเลี้ยงปลา สะพานเชื่อมระหว่างแพกับริมฝั่งจมลงไปในแม่น้ำน่าน

รายงานบรรยากาศเช้านี้ ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพ็ญ แพภูฟ้าไทย และร้านอาหารอื่น ๆ ร้านอาหารต่างมาช่วยกันซ่อมแซม ดึงสะพานเชื่อมแพที่จมลงไปในแม่น้ำน่านขึ้นมาอยู่ในระดับเดิม ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างบอกเสียงเดียวว่า น้ำขึ้นเร็วมาก ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ 4 ส.ค.63 แพยังอยู่เกือบติดก้นแม่น้ำ เพราะระดับน้ำทรงต่ำมานาน 1-2 เมตร ผ่านไปคืนเดียวเพิ่มขึ้นมาเร็วมาก 2-3 เมตร ทำให้เช้านี้ต้องมาคอยปรับระดับสะพานเชื่อม

ที่ชุมชนขาวแพ ชาวบ้านที่อาศัยเรือนแพเป็นที่อยู่อาศัย ต้องตื่นตัวตลอดเวลา ชาวแพบอกว่า แม่น้ำน่านเริ่มเพิ่มขึ้นเร็วมากตั้งแต่ช่วงประมาณ 15.00 น. วันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ตลอดทั้งคืนชาวแพไม่ได้หลับนอน ต้องคอยคลายเชือกเพื่อดึงแพเข้ามาใกล้ฝั่ง ถ้าไม่คอยเฝ้า เรือนแพอาจจะหลุดออกไปไกลได้

ส่วนผู้ประกอบการกระชังปลาในแม่น้ำน่าน หลายแพได้รับผลกระทบ สะพานไม้เชื่อมระหว่างฝั่งกับแพลอยหายไปกับกระแสน้ำ และต้องคอยตรวจสอบสุขภาพปลาที่เลี้ยง เพราะปลาอาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นเร็ว อาจจะปรับตัวไม่ทัน

ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์แจ้งข้อมูล แผนการระบายน้ำรายวันในฤดูฝน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 งดการระบายน้ำ วันที่ 7-9 สิงหาคม ระบายน้ำวันละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร

………………….

แสดงความคิดเห็น