กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เวลา 07.00 น. วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
โดยตั้งแต่ เวลา 07.00 น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบริจาคโลหิต


ซึ่งมีบุคลากรจาก กองทัพภาคที่ 3 ,สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช และนายทหารชั้นนายพลในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมภริยาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น