บรรยากาศเปิดงานท่องเที่ยว ตลาด 120 ปี วิถีชาววัง จัดระหว่าง3 – 4 กันยายน 2563  

หลังจากที่เคยมีการเปิดตลาด 120 ปี วิถีชาววัง ตลาดต้องชมของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 จากนั้นก็ได้ห่างหายไปช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ที่ถนนริมแม่น้ำวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นาย บุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาด 120 ปี วิถีชาววัง News normal มีส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และเคร่งครัดแบบวิถีชีวิต News normal ซึ่งมีจุดประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจหลังซบเซาจาก โควิด-19 และตามวิถีชุมชนวังทองในเขตเทศบาลตำบลวังทอง ซึ่งเป็นการรักษาวิถีชีวิตชุมชนตลาดเก่าริมน้ำแบบดั้งเดิม โดยเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วม ตลอดจนเพิ่มเอกลักษณ์เรือนไม้ที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่โบราณ ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสร้างสรรค์ โดยสร้างจุดเด่นในชุมชน และสร้างเศรษฐกิจอย่างพอเพียงตามวิถีชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ต่างมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำวังทอง ชุมชนตลาดวังทอง ชุมชนหน้าวัดวังทอง มีการออกร้านค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการขายขนมไทยโบราณ โดยสร้างสรรค์แบบย้อนยุค ที่มาร่วมงานาจะได้รู้สึกว่าได้ย้อนวันวานกลับไปสมัยเก่าอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง “เอ็งกอพะบู๊” ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวจีนโบราณ ที่แสดงโดยเยาวชนในอำเภอวังทอง โดยจะเปิดตลาด 120 ปีวิถีชาววังนี้ เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเดือนกันยายนนี้ จัดในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 เท่านั้น

แสดงความคิดเห็น