ชาวสวนอ.เนินมะปรางทำมะม่วงคุกกี้ขาย หลังประสบปัญหาราคาตก

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ราคาผลไม้ต่างๆมีราคาลดลงและจำหน่ายไม่ได้มากนัก โดยเฉพาะผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของชาวสวนมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้นำผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงคุกกี้ ซาลาเปาไส้มะม่วง มะม่วงแผ่น มะม่วงอบแห้งและมะม่วงป็อบจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหมู่11 บ้านถาวรพัฒนา ตำบลบ้านน้อยซุ่มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกนางชนเมศ  เพรชประดิษฐ์ เจ้าของสวนมะม่วงได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเฟี้ยวฟ้าว กล่าวว่า หมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ทำสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำหน่ายส่งออกและขายส่งไปทั่วประเทศแต่ผละมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีราคาตกและขายไม่ค่อยได้จึงได้รวมชาวสวนมะม่วงที่ในหมู่บ้านมาทำผลิตภัณฑ์อื่นจำหน่าย โดยจะนำผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ไม่ได้ขนาดหรือตกเกรดที่สุกแล้วนำมาทำผลิตภัณฑ์เช่น ขนมคุกกี้มะม่วง มะม่วงแผ่น มะม่วงอบแห้ง มะม่วงป็อบไปวางจำหน่ายตามงานต่าง ๆ และไปส่งตามร้านกาแฟ ร้านค้า ในราคามะม่วงแผ่นราคากิโลกรัมละ150บาท มะม่วงอบแห้งถุงละ 50 บาท  มะม่วงป็อบ 25 บาท และคุกกี้ ถุงละ10 บาท เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้กับชาวสวนมะม่วงได้อีกทางหนึ่ง โดยติดต่อได้ที่เบอร์ 089-640-2109

แสดงความคิดเห็น