ร่วมใจจัดงาน “ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำ” ปีที่ 4

เมื่อเวลา 19.00 น.ของวันที่ 4 ต.ค. นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิด “ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำ” ปีที่ 4” โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และกลุ่มศิลปินศิลป์สองแคว จัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดรศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  ในระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคม 2563

โดยบรรยากาศภายในงานมีกลุ่มนักเรียนศิลปะของ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้นำภาพวาด ที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 ฝีมือของนักเรียนมาจัดแสดงอย่างสวยงาม และการบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากโรงเรียนจ่านกร้องและเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกด้วย นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการภาพเก่าจากพิพิธภัณฑ์บัญชา พิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่ นิทรรศการภาพถ่ายในหลวงรัชกาลที่ 9  เป็นต้น

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงาน ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำ ปีที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดรศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  ในระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคม 2563 ที่ บริเวณลานกิจกรรมหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

/////////////

 

แสดงความคิดเห็น