อบจ.พิษณุโลกเร่งกำจัดวัชพืชอุดตัวประตูระบายน้ำแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาว ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม


วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านกาญจนา ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากพบว่าบริเวณประตูระบายน้ำคลองโปร่งนกได้เกิดปัญหาวัชพืชและผักตบชวาอุดตันประตูระบายน้ำจำนวนมากทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้น้ำไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถแบ็คโฮมาช่วยกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำออกทั้งหมดเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและช่วยระบายปริมาณน้ำในช่วงน้ำไหลหลากได้อีกด้วย.
———————————————

แสดงความคิดเห็น