เฮลั่น…พลทหาร มทบ.39 รับเงินเดือนเดือนแรกโอนส่งให้ครอบครัวช่วงโควิด

วันที่ 8 ต.ค.63 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  ได้พบปะทหารกองประจำการ ผลัดที่  1 รุ่นปี 2563 พร้อมด้วย พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รองเสธนาธิการ มทบ.39  พ.อ.วิชา อมระดิษฐ  หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 ผู้บังคับกองร้อยทหารกองประจำการ  ผลัด 1/63  ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อตรวจความพร้อมในการส่งเงินเดือนเดือนแรกกลับไปให้ครอบครัวทางบ้าน  หลังไดเข้ารับการราชครบ 1 เดือนเต็ม เพื่อรับใช้ชาติ และสามารถทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่  และภรรยาและลูกเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว ค่าข้าว ค่านมลูก และใช้จ่ายๆต่างในครอบครัว ผ่านระบบ ”mobile banking“

หลังจากพลทหารใหม่ เข้าประจำการของทหารใหม่ผลัดที่  1 รุ่นปี 2563  ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา  โดยในวันที่ 8 ต.ค. 63 ถือว่าเป็นเดือนแรกที่ทหารใหม่ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2563 ทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับเงินเดือน เดือนแรก  กองทัพบก ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจ่ายโอนค่าตอบแทน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-social welfare) เข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนบุคคลของทหารใหม่ ซึ่งได้เปิดไว้กับธนาคารของรัฐตั้งแต่เข้าประจำการ  โดยค่าตอบแทนรายเดือนของทหารใหม่จะได้รับเงินเดือน บวกค่าครองชีพ รวม7,120 บาท  โดยเบี้ยเลี้ยง 2,880 บาท  จะออกทุก 10 วัน  ซึ่งจะมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารใหม่แต่ละคนโดยตรง

ในการนี้ทาง พลตรี นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ทุกคน พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และยังห่วงใยความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารใหม่ โดยเน้นให้ส่งเงินเดือนเดือนแรกไปให้กับครอบครัวของตนเอง  เพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัว  นอกจากนั้นยังให้ติดต่อกับทางครอบครัว พร้อมให้วีดีโอคอลคุยกับทางภรรยาและครอบครัว  สอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินมาให้อีกด้วย  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัว ว่าหลังเข้ามารับราชการทหาร  สามารถมีเงินเก็บส่งให้กับครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อน 

ทั้งนี้เป็นนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับงานด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (เงินเดือน) และเบี้ยเลี้ยง ให้ได้รับตรงตามสิทธิตามกำหนดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้คำแนะนำเรื่องการเก็บออมและการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายได้ให้กับบุพการีและครอบครัว ถือเป็นการช่วยเหลือในสภาวการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 อีกทางหนึ่ง  โดยทหารกองประจำการสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน หรือโอนให้กับครอบครัว ผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet banking) และบัตรเอทีเอ็มประจำตัวได้โดยสะดวก

……………………………………

แสดงความคิดเห็น