มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  จัดกิจกรรมราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก

วันเสาร์ที่  10 ตุลาคม 2563     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน  “ราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก”  โดยมี    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   นายสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นำทีมศิษย์เก่า  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษารุ่นพี่ ระดับชั้นปีที่ 2 – 4  และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวนกว่า 500 คน  ร่วมกิจกรรม

โดย เริ่มด้วยพิธีสักการะพระพุทธชินราช  ณ พระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  การเดินขบวนบนถนนสายมิตรภาพ   ไปยังศาลหลักเมืองพิษณุโลก เพื่อทำพิธีสักการะเสาหลักเมืองพิษณุโลก  ณ  ศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก    จากนั้น  ก็เคลื่อนขบวน ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถ  และพระสุพรรณกัลยา  เพื่อทำพิธีสักการะและพิธีถวายบังคม  ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัด  ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับทราบถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก  อันเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ศึกษาเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้  และเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์  พนักงาน  ศิษย์เก่า  และนักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี ครั้งนี้

/////////////

แสดงความคิดเห็น