มน.คิดค้นเครื่อง OZUPPE ฆ่าเชื้อด้วยโอโซนและยูวี ลดต้นทุนใช้ชุด PPE

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เปิดตัวเครื่องต้นแบบ OZUPPE สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยโอโซนและยูวี  ทั้งนี้จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องรักษาคนไข้นั้น มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงวธู  พรหมพิทยารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้คิดค้นผลงาน “เครื่อง OZUPPE สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์” เปิดเผยว่า  OZUPPE (โอ ซุป เป้)  เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสต่าง ๆ เช่น H5N1 COVD19 และเชื้อจุลชีพ อื่นๆ เช่น Amoeba, Fungi ฯลฯ ที่สามารถก่อให้เกิดโรคที่ติดอยู่ในอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment ,PPE) ด้วยระบบ 0zone ที่มีนาดเล็กประมาณ (3.372 pm) ทำให้สามารถทะลุเข้าไปได้ในทุกพื้นที่ของอุปกรณ์ PPE ซึ่งจะช่วยลดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกัน PPE ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ Mask Goggles เสื้อกาวน์หมวก และอื่น ๆ โดยพัฒนาเป็นรูปแบบ ก๊าช Ozone ที่ได้จากเครื่อง Ozone generator ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อและมีการรับรองจาก World Health Organization (WHO) ว่าก๊าช Ozone นั้นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และจุลชีพชนิดอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องสามารถตั้งเวลาและควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ อีกทั้งสามารถออกแบบตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ PPE แต่ละชนิดได้ดังนั้น เครื่อง OZUPPE จึงมีความสามารถในการลดและฆ่าเชื้อในอุปกรณ์ PPE ได้ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการซื้ออุปกรณ์ป้องกัน PPE จากการนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

ในกระบวนการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ และแกรมบวก และเชื้อราที่ฆ่าได้ยากกว่าไวรัส พบว่าฆ่าเชื้อได้แม้ความเข้มข้นจุลชีพที่สูง นำมาฆ่าเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อนำมาใช้ต่อทันทีหรือก่อนทำความสะอาด ซึ่งผลดังกล่าวจะสามารถประหยัดต้นทุนในการใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ PPE และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตแก่บุคคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ใช้บริการขององค์กร เนื่องจากคำใช้จ่ายอุปกรณ์ PPE ใน 1 ชุด/คน 2500 บท คำใช้จ่ายใน 1 เดือน/คน คือ 75,00 บาท ซึ่งถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทั้งประเทศ/เดือน จะเป็นเงินประมาณ 4.3 พันล้นบาท

ทั้งนี้ผลงาน”เครื่อง OZUPPE สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากโครงการประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 ม.นเรศวร และล่าสุด ได้รับรางวัลชมเชย จากโครงการเส้นทางสู่ นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 (Research to Market : R2M2020) ครั้งที่ 8 อีกด้วย

///////////

แสดงความคิดเห็น