นครพิษณุโลก เปิดถนนสองแควแลอดีต อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย

 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่  30  ตุลาคม  2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงานถนนสองแควแลอดีตจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานลอยกระทงสองแควแลอดีต เป็นการรวบรวมวิถีชีวิตของคนไทย ในอดีตเกี่ยวกับการแต่งกาย อาหารการกิน ดนตรีและการละเล่นแบบไทย มานำเสนอให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกได้รำลึกถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทย

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม “ ถนนสองแควแลอดีต ” ซึ่งเป็นการจัดงานที่รวบรวมวิถีชีวิตของคนไทย ในอดีตเกี่ยวกับการแต่งกาย อาหารการกิน ดนตรีและการละเล่นแบบไทย มานำเสนอให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกได้รำลึกถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทย  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ย้อนรำลึกถึง  คุณค่า  ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านเมืองพิษณุโลก  การเที่ยวงานวัดในอดีต  และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นของเด็กไทย  ตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยต่างๆ  และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวภายในประเทศ  ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมพุทธบูชา อธิษฐานจิตขอพรพระพุทธชินราชก่อนลอยกระทงขอขมาแม่น้ำน่าน   การจัดกิจกรรมเที่ยวงานวัดใหญ่ในอดีต  โดยจัดให้มีชิงช้า ม้าหมุน   การแสดง  การละเล่นพื้นบ้าน  การแสดงรำวงย้อนยุค ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าต่างๆ  การจัดกิจกรรมถนนสองแควแลอดีต  จัดให้มีดนตรีพื้นบ้านมังคละ รำวงย้อนยุค การละเล่นเด็กไทยการแสดงทางวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารและขนมไทยในอดีต  บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   รณรงค์ให้หน่วยงานราชการ  เอกชนและประชาชน  ได้ย้อนรำลึกถึงอดีตด้วยการแต่งกายย้อนยุคแบบไทย  เพื่อเป็นการสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศการจัดงานดังกล่าวต่อไป

////////

 

แสดงความคิดเห็น