เตรียมพร้อมรับสมัครสมาชิกสภาฯและนายกอบจ.พิษณุโลก 2-6 พ.ย.63

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะดำเนินการเปิดสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการสมัครรับเลือกตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการรับสมัครฯ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับผู้ที่จะเข้าไปภายในสถานที่รับสมัครภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับท่านที่สนใจสมัครรับการเลือกตั้ง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กองกิจการสภาฯ โทร.0-5598-7718 ต่อ 700-4 หรือดูประกาศการรับสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก http://www.ppao.go.th

แสดงความคิดเห็น