เกษตรกรพิษณุโลกแฮปปี้คนละครึ่งทำยอดขายเพิ่มขึ้นมาก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ทุกเช้าวันศุกร์ 06.00-12.00 น. มีตลาดนัดเกษตรกรพิษณุโลก ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกจากทุกอำเภอ นำผลิตผลทางการเกษตร และผลิตผลแปรรูป มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายและช่องทางจำหน่าย มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งผลไม้ ผักสด ข้าวสาร ขนม อาหารแปรรูปต่าง ๆ โดยทุกเช้าวันศุกร์จะมีประชาชนมาอุดหนุนอย่างหนาแน่น

และวันศุกร์นี้คึกคักมากเป็นพิเศษ มีเกษตรกรหลายร้านค้า ได้สมัครเข้าโครงการคนละครึ่ง ทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการจะติดป้ายแสดงสัญญลักษณ์ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง บรรยากาศการจับจ่ายเช้านี้ หลายร้านค้า มีประชาชนใช้แอปเป๋าตังมาจับจ่ายสินค้าจำนวนมาก และ จากการสอบถามแทบทุกร้าน ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นมาก บางร้านลูกค้าเงินสดมาซื้อตามปกติ และลูกค้าที่ใช้สิทธิคนละครึ่งก็มาซื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่หลายร้านบอกว่าสินค้าทางการเกษตรขายได้มากกว่าปกติ

นายวันชัย  กิจบำรุงพร เกษตรกรจากสวนบ้านอาจารย์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ปลูกกล้วยหอมจำหน่าย วันนี้ได้นำกล้วยหอมมาวางจำหน่ายจำนวนมาก บอกว่า เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก จำหน่ายสินค้าหมดเร็วขึ้น

นางสุพรรณิการ์  อ่อนศรี ประธานกลุ่มปรับปรุงคุณภาพข้าวบ้านหางไหล ม.4 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ข้าวสารขายดีขึ้นมาก ประชาชนใช้แอปมาซื้อข้าวสารมากขึ้น เพราะจ่ายเพียงครึ่งเดียว อยากให้รัฐบาลขยายโครงการต่อไปอีก

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น