สัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal” โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวรายงาน และ มี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ผู้รับใบอนุญาตฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ให้การตอนรับ

การจัดงานในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อยกระดับสู่สากลและนักศึกษาที่จบอาชีวศึกษาไปแล้วจะสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่สถานประกอบการต่างๆ ต้องการและการจัดงานในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างสถานศึกษาต่างๆ ให้ได้รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วย

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างสถานศึกษาของอาชีวศึกษาเอกชนได้มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังมารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เป็นผลดีต่อการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อาชีวศึกษาเอกชน ยกกำลังสอง” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย สำหรับบรรยากาศภายในงาน เป็นไปอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และในช่วงค่ำ ก็จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาพร้อมทั้งมีพิธีมอบธงส่งต่อให้กับเจ้าภาพในปีต่อไป

แสดงความคิดเห็น