เองกอวังทองแห่นำขบวนเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิมประจำปี 2563

30 พ.ย.2563 ที่วงเวียนกลางตลาดวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ประจำปี 2563  เป็นงานประจำปีของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอวังทอง เพื่อสมโภชเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563  ณ ที่ว่าการอำเภอวังทอง สำหรับเช้าวันนี้ มีพิธีเปิดงานและมีชาวอำเภอวังทองจำนวนมาก ต่างมาเฝ้าชมขบวนแห่เจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม ที่เริ่มต้นขบวนจากศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม บริเวณริมแม่น้ำวังทองมายังใจกลางตลาดสี่แยกวังทอง และต่างคอยเฝ้าชมการแสดงเองกอ ศิลปะการแสดงของจีน ที่เยาวชนจากอ.วังทอง

สำหรับการแสดงโชว์ของชมรมเองกอวังทอง บริเวณวงเวียนสี่แยกวังทอง ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 30 นาที โดยก่อนแสดงเองกอ มีการแสดงของเยาวชน และชมรมต่าง ๆ ของอำเภอวังทองก่อน จากนั้นไฮไลท์ของงานคือการแสดงเองกอ มีเยาวชนต่างวาดลวดลายการเต้น เคาะไม้ เข้ากับจังหวะเสียกลอง นกหวีดได้อย่างสวยงาม ก่อนที่ขบวนแห่เจ้าแม่ฯ จะแห่ไปตามบ้านเรือนประชาชนในตลาด ที่บ้านแต่ละหลัง ต่างเตรียมเครื่องเซ่นบูชาเจ้าแม่ ตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้านของตนเอง โดยมีเองกอจะแวะเข้าไปยังทุกบ้าน

การแสดงเองกอของอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกนั้น ได้เริ่มในปี 2523 ชาวตลาดวังทอง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ว่างจ้างคณะเองกอ ของอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์มาแสดงในงานศาลเจ้าแม่ทองคำ-เจ้าแม่ทับทิม และการแสดงเองกอแต่ละครั้ง พบว่ามีปัญหาด้านปัจจัยในการว่าจ้างนักแสดง ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการฝึกเองกอของอำเภอวังทองเองจึงได้เริ่มขึ้นโดย เฮียเคี้ยง หรือ นายนภดล  เศรษฐพิทยากุล ( ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว )  ได้นำการแสดงเองกอมาถ่ายทอดและฝึกสอนให้กับเยาวชนอำเภอวังทองเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตลาด และการแสดงเองกอของอำเภอวังทองจึงเริ่มมีประจำทุกปีตั้งแต่พ.ศ.2525 เรื่อยมา

…………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น