สีสัน “ณชพล” ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลก ล่องเรือหางยาว หาเสียงตามแม่น้ำน่าน

วันนี้ ( 8 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้สถานการณ์การเลือกตั้งนายกองค์บริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้สมัครต่างหาเสียงกันอย่างคึกคัก และมีเทคนิคในการหาเสียงแตกต่างกัน บางคนก็เดินเคาะประตูบ้าน บางรายก็ใช้รถแห่หาเสียง แต่มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รายหนึ่งได้ใช้เทคนิคในการหาเสียงคือ การล่องเรือ ตามแม่น้ำน่าน ผ่านกลางเมืองพิษณุโลก คือนายณชพล พลอาสา ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หมายเลข 2 ที่นำเครื่องขยายเสียงลงเรือหายาง ประกาศนโยบายหาเสียงให้กับชาวบ้านและชุมชนชาวแพที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่าน ด้วยการนำนโยบายหลักคือสร้าง Big Data นำการบริหารบ้านเมือง  เกษตรก้าวหน้า อุดหนุนเทคโนโลยี ลดต้นเพิ่มผลผลิต สร้างการตลาด Matching เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ด้วย man-made attraction (แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น)  ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในเมืองกับนอกเมือง และส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา ทั้งด้านความเป็นเลิศและการออกกำลังกาย

โดยถือว่าเป็นการสร้างสีสัน ในการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการร่องเรือที่อยู่กลางแม่น้ำน่าน มีความกว้างขวางมาก ทำให้ประชาชน ได้เห็นเรือของผู้สมัครล่องผ่านไป ก็ได้รับความสนใจในการหาเสียงครั้งนี้เป็นอย่างมาก

////////////

แสดงความคิดเห็น