เตรียมจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2564 19-25 มกราคม


วันนี้ 15 ธ.ค 2563 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระสุธรรมมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 25 มกราคม 2564 (วันขึ้น 6 – 12 ค่ำ เดือน 3) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการพระพุทธชินราชและได้บำเพ็ญกุศลอื่นๆ เป็นการเผยแผ่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อจัดหารายได้สำหรับบูรณปฎิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายในปีที่ผ่านมาและพิจารณางบประมาณการจัดงานในปี 2564 ซึ่งมีกิจกรรมในงาน อาทิ ฟังเทศน์ปุจฉาชาดก บวชเนกขัมมบารมี ประกวดมารยาทไทย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล และมีมหรสพสมโภช ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รับชมฟรี !! ตลอดงาน

ทั้งนี้ได้ประกาศเปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ในวันที่ 19-25 มกราคม 2563 รวม 7 วัน 7 คืน โดยกำหนดพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำเดือน 3 ณบริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ทุกคนต่างประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปีพุทธศักราช 2564 ตามวันและเวลาดังกล่าว ภายใต้การจัดงานแบบ New normal ป้องกันโรคโควิด-19 โดยจะมีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยปัองกันโรคโควิด-19 เป็นสำคัญอีกด้วย

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น