นับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลกลุ้นสองคน มนต์ชัย-ยลลดา

เวลา 17.00 นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการนับคะแนนผลนายกอบจ.และส.อบจในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกหลายหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ และหลายหน่วยเลือกตั้งก็ได้เริ่มนับคะแนนทันทีหลังจากปิดหีบเลือก ตั้งโดยบางหน่วยเลือกตั้งได้นับคะแนนนายกอบจ.พิษณุโลกก่อนขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งก็นับคะแนนพร้อมกันทั้งนายกอบจ.และส.อบจพิษณุโลก

บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งที่ 41 ถึง 44 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมู่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก ใน 4 หน่วยเลือกตั้งนั้นมีผู้สมัคร 3 คนที่คะแนนเกาะกลุ่มโดย ในเขตนี้นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 มีคะแนนนำ ส่วนที่วัดเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่มี 5 หน่วยเลือกตั้ง บรรยากาศการนับคะแนนก็ค่อนข้างคึกคักคะแนนยังคงเกาะกลุ่มกัน 3 คนได้แก่หมายเลข 2 หมายเลข 3 และหมายเลข 6 ซึ่งในบริเวณนี้ทั้ง 5 หน่วยเลือกตั้งนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ เบอร์ 3 ยังมีคะแนนนำ ขณะที่ในเขตเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 หลายหน่วยเลือกตั้งการนับคะแนนเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ลักษณะคะแนนยังคงเกาะกลุ่ม กัน 3 คนเช่นเคย โดยมีนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์หมายเลข 3 มีคะแนนนำ อย่างไรก็ตามผลเลือกตั้งนายกอบจพิษณุโลกต้องดูผลการเลือกตั้งจากทั้ง 9 อำเภอ ซึ่งในบางอำเภอนั้นก็มีฐานที่มั่นของหมายเลข 6 คือนางสาวยลลดา  ช่างพินิจ อาทิ เช่น อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอพรหมพิราม ที่บางอำเภอ คะแนนของยลลดาก็นำหน้ามนต์ชัย อยู่ขณะนี้  คาดว่าคะแนนจะออกมาสูสีอย่างมากกับนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ยังคงต้องรอลุ้นผลการนับคะแนนกันอีกต่อไป

แสดงความคิดเห็น